Sö 351

Södermanland: Överjärna kyrka


...[u] + raisti + stain + þansi + at + uikaiR + faþur + sin + uinr... ... ...abu + h-n ×

... reste denna sten efter Viger, sin fader ... dräpte honom.


Stenen är rest intill kyrkan på södra sidan. Fram till 1983 stod den i södra kyrkogårdsmuren.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2004-10-02

Tillbaka till listan