Sö 9

Södermanland: Lifsinge, Dillnäs socken


barkuiþr × auk × þu : helka × raistu × stain × þansi : at · ulf : sun · sin · han × entaþis + miþ : ikuari + kuþ + hialbi + salu ulfs ×

Bergvid, han och Helga, reste denna sten efter Ulv, sin son. Han dog med Ingvar. Gud hjälpe Ulvs själ!


Runstenen står rest på en berghäll i en åker 9 km nordväst om Gnesta. Den upphittades 1857. Intill den finns flera forngravar.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2018-10-11