Ingvarsstenarna

Ingvar Emundsson

kallad den vittfarne

(1016 - 1041)

Den enskilda händelse som nämns på flest runstenar är Ingvarståget, en ödesdiger resa år 1036 - 1041 med många skepp. Resenärerna kom ända bort till Kaspiska havets bortre strand, men få av dem kom tillbaka till sina hemtrakter, främst Uppland och Sörmland. Några dog i strid, men de flesta, bland dem expeditionens unge ledare Ingvar, dog av sjukdom under återtåget. Ingen sten nämner någon som kom tillbaka i livet.
Ingvarståget skildras i den isländska berättelsen Yngvars saga viðforla, nedskriven kring år 1300 och inte tillförlitlig i alla delar. En modernare beskrivning av resan finns i Mats G. Larssons bok Ett ödesdigert vikingatåg (Atlantis, 1990).

(Det finns det inte bild till alla stenar i listan)

Säkra Ingvarsstenar


Sö 9 Lifsinge
Sö 96 Jäders kyrka
Sö 105 Högstena
Sö 107 Balsta
Sö 108 Gredby
Sö 131 Lundby
Sö 173 Tystberga
Sö 179 Gripsholm
Sö 254 Vansta
Sö 277 Strängnäs domkyrka
Sö 279 Strängnäs domkyrka
Sö 281 Strängnäs domkyrka
Sö 287 Hunhammar
Sö 320 Stäringe
Sö 335 Ärja ödekyrka
U 439 Steninge #
U 644 Ekilla bro
U 654 Varpsund
U 661 Råby
U 778 Svinnegarns kyrka
U 837 Alsta, Nysätra
U 1143 Tierps kyrka
U FV 1992;157 Arlanda
Vs 19 Berga, Skultuna
Ög 145 Dagsbergs kyrka
Ög 155 Bjällbrunna

Möjliga Ingvarsstenar


M 4 Attmarby, Attmar
Sö 278 Strängnäs domkyrka
Sö 360 Bjuddby, Blacksta
U 513 Rimbo kyrka
U 540 Husby-Sjuhundra kyrka
U 785 Tillinge kyrka
Vs 1 Stora Rytterns kyrkoruin
Ög 30 Skjorstad, Tåby