U 115

Uppland: Runby, Eds socken


... finuiþr * sun * rahnfriþ * lit ...
...r * sum * hati * inkikiar * uk * t-...
... ...ir kuiks * uk * finui-... ...

Finnvid, Ragnfrids son, lät ... som hade Ingegerd och ... Kviks och Finnvids ...


Det här är ett försök till rekonstruktion. Åtminstone tre av fragmenten kan placeras i förhållande till varandra, de övriga två har jag placerat nere till höger.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2005-08-03

Tillbaka till listan