U 130

Uppland: Nora, Danderyds socken


biurn ' finuiþaR sun lit ' haukua ' hili þisa ' aftiR ulaif bruþur sin ' hon uarþ suikuin o f(i)(n)aiþi ' kuþ hialbi on hons ' iR þisi biR ' þaiRa uþal uk at(r)fi ' finuþaR sun o ilhiastaþum

Björn, Finnvids son lät hugga denna häll efter Olev, sin broder. Han blev sviken på Finnveden. Gud hjälpe hans ande. Denna gård är odal och ättearv. Finnvidssönerna på Älgesta


Runhällen finns på södra sidan om Noragårdsvägen, vid nr 29, mellan Danderydsgården och infarten till Kvarntorpsbadet.
Ordet "sviken" betyder närmast lönnmördad. Med Finnveden avses folklandet med detta namn i sydvästra Småland, omnämnt redan på 500-talet. Finnvidssönernas stora gård Älgesta låg i Husby-Ärlinghundra socken, tre mil norr om gården Nora. Även där finns en runinskrift som omnämner Björn Finnvidsson

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2011-09-03

Tillbaka till listan