U 229

Uppland: Gällsta, Vallentuna socken


halfntan ÷ auk ' tubi ÷ litu ' risa ' stin ' at ' huta ' faþur ' sin ' sun * þorbiarn ÷ ybir ÷ risti * ruan

Halvdan och Tobbe lät resa stenen efter Odde, deras fader, Torbjörns son. Öpir ristade runorna.


Runstenen står rest vid en liten väg på ett öppet fält, synlig på långt håll.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2006-04-23

Tillbaka till listan