U 43

Uppland: Törnby, Skå socken


: ofaikr : ok : sikmar : ok : fraibiarn : þiR : raistu : at : iarut : faþr : sin : bota : gunum :
: irnfastr : iuk : runaR : þasi :

Ofeg och Sigmar och Fröbjörn de reste [stenen] efter Jörund, sin fader, Gunnas man. Ärnfast högg dessa runor.


Stenen står vid sidan av infartsvägen till Törnby. Ytan är mycket vacker, stenen är "som ny". Ärnfasts signatur finns i en slinga på stenens högra sida, inte avbildad här

Ristare: Ärinfast (S)

Foto © Christer Hamp 2004-09-11