U 495

Uppland: Husby-Långhundra kyrka


...-iR × auk × inki[f](a)(s)(t)(r) [× auk] × [inki]muntr × þaiR × uaRu × (b)(r)[uþr ×] suniR × s-... ×

... och Ingefast och Ingemund, de var bröder, söner ...


De fem fragmenten sitter inmurade i sakristians västra yttervägg. Delarna låg tidigare i golvet i dörren mellan kyrkan och vapenhuset. De sattes på sin nuvarande plats vid sekelskiftet 1900.

Foto © Christer Hamp 2003-05-29