U 643

Uppland: Ekilla bro, Yttergrans socken


× kulaifr × auk × ka(r) × litu × raisa × stain × eftir × antuit × rauþa × faþur * sin ×

Gullev och Kår lät resa stenen efter Andvätt röde, deras fader


U 642 och U 643 stod ursprungligen vid Ekilla bro, men flyttades 1820 till sin nuvarande plats vid östra grinden till Ekolsunds park

Ristare: Fot 2 (A); Torgöt Fotsarve (A), troligen lärjunge till Fot.

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan