U 644

Uppland: Ekilla bro, Yttergrans socken


an(u)(i)(t)r : auk * kiti : auk * kar : auk * blisi * auk * tiarfr * þir * raistu * stain þina * aftiR * kunlaif * foþur : sin han : fil * austr : miþ : ikuari kuþ heabi ontini

Andvätt och Kiti och Kår och Bläse och Djärv de reste denna sten efter Gunnlev, deras fader. Han föll österut med Ingvar. Gud hjälpe andarna.


Runstenen står i en skogsudde omgiven av öppna fält.

Ristare: Alrik (A),  Äskil 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2009-04-04