U 659

Uppland: Nibble, Håtuna socken


* kaiRbiarn * auk * kyliR * auk * iukaiR * auk * o... raisa stain * aftiR * kaiRmunt * karl

Geirbjörn och Gylle och Jogeir och ... resa stenen efter Geirmund, ... man


Runstenen står rest på vad som nu är ett hygge 800 m väster om Markeby gård. Den står gömd i uppväxande snårskog, men är utmärkt med tre trädstammar som är avsågade på några meters höjd.

Foto © Christer Hamp 2009-04-12