U 660

Uppland: Norränge, Håtuna socken


× -ntuit- auk : aikiR · auk × uikhialmr × auk × kali × raistu × (s)tin × -ftiR × kaiRfast × faþur × sin

Andvätt och Äger och Vighjälm och Kale reste stenen efter Gerfast, deras fader


Stenen hade länge legat i en åker i Norränge, någon kilometer söder om Håtuna kyrka, med ristningen nedåt, och sprängdes i bitar 1931. När ristningen upptäcktes, kontaktades Riksantikvarien och stenen blev undersökt. Den kan ha stått vid ett vadställe. 1932 sattes bitarna ihop i Håtuna kyrkas vapenhus, där den fortfarande står.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2023-06-12