U 661

Uppland: Råby, Håtuna socken


kairui × auk × kula × ristu × stain þina × aftir × onunt × foþur sia is uas × austr × tauþr × miþ × ikuari × kuþ × hialbi ot × onutar

Gervi och Gulla reste denna sten efter Anund, deras fader. Han dog i öster med Ingvar. Gud hjälpe Anunds ande.


Runstenen står i en skogsbacke 400 meter sydväst om Håtuna kyrka, på västra sidan om Håtunavägen (väg 269). Bakom stenen finns ett område med många gravhögar. Gulla är kortnamn till det vanliga kvinnonamnet Guðlaug.

Ristare: Alrik (A); Äskil 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2023-06-12