U 707 - 708

Uppland: Kungs-Husby kyrka


Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan