U 708

Uppland: Kungs-Husby kyrka


* kali * l-t (r)...--a * stn * (a)t * sigraif * brþur * --- ...un * sairR *

Kalle lät resa stenen efter Sigreif, sin broder, Sairs son


Runstenen är inmurad i vapenhusets östra vägg, synlig utifrån. Till vänster runt hörnet sitter U 707.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan