U 989

Uppland: Funbo kyrka


a[r]nu[ai-] i[or]uidr

Arn- Jorund


Gravhällen står klamrad till väggen i vapenhuset. Den är prydd med ett kors, och runorna står i ett svärd och ett obestämbart föremål.

Foto © Christer Hamp 2008-05-11