U 990

Uppland: Broby, Funbo socken


Foto © Christer Hamp 2008-05-11

Tillbaka till listan