U 992

Uppland: Broby, Funbo socken


... ...(u)stain × foþur×foþur × sin × auk × at ×: kuþsrik + foþur × sin × auk × at × kunu ...

... Östen, sin farfar och efter Gudrik, sin far. och efter Gunna ...


Av runstenen är bara nedre hälften bevarad. Den står några hundra meter söder om U 990 och U 991, i en hage.

Ristare: Alrik (A)

Foto © Christer Hamp 2008-05-11