U 1143

Uppland: Tierps kyrka


[klintr auk blikr × ristu stin × þinsi * iftiR kunu(i)þ] × faþur × sin + han [× foR bort miþ (i)kuari + kuþ trutin hialbi ont ...](r)[a *] kristin[a þu]r[iR + --an- × ri]s[ti +]

Klint och Blek reste denna sten efter Gunnvid, sin fader. Han for bort med Ingvar. Gud drotten hjälpe alla kristnas ande. Tore ristade runorna.


Stenen står rest vid kyrkogårdsmurens insida norr om kyrkan, intill U 1144. Den är hårt sliten efter att ha legat i vapenhusgolvet, och runorna har fått läsas från uppteckningar från 1600-talet.

Ristare: Tore (S)

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan