U AST1;179

Uppland: Vassunda prästgård


...-tiberoseaua^sioru-...

-


Kopparblecket från Vassunda prästgård förvaras i Museum Gustavianum (UUMF5711:1). Texten är inte läslig i sin helhet, men finns i mer komplett form på U DLM;70. Del del som återges här har inte kunnat tolkas. Bilden är tagen på en utställning på Upplandsmuseet.

Foto © Christer Hamp 2022-01-15