U AST1;183

Uppland: Vassunda prästgård


(a)imarmorfai ¶ hlfakrimifa ¶ -kih-iiift
-rsrstikfra ¶ atol(a)lristikf ¶ rsaorirmkif ¶ f-----s----

-


Kopparblecket från Vassunda prästgård förvaras i Museum Gustavianum (UUMF5711:3). Bilden är tagen på en utställning på Upplandsmuseet.

Foto © Christer Hamp 2022-01-15