U DLM;70

Uppland: Vassunda prästgård


bintikaþ te burker teus bater kustatiaþ te ias kriistu
istiberoseausiorumamenileþu-inuminaþtefurtusku

Benedicat te, Borggeir, Deus Pater, custodiat te Iesus Christus
_


Kopparblecket från Vassunda prästgård förvaras i Museum Gustavianum (UUMF5711:2). Texten finns även i fragmentarisk form på U AST1;179. Bilden är tagen på en utställning på Upplandsmuseet.

Foto © Christer Hamp 2022-01-15