Vg 62

Västergötland: Ballstorp, Edsvära socken


ᚢᛏᛚᛅᚴᛁ ᛬ ᚱᛁᛋᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛁᚾ ᛬ ᚦᚭᚾᛅ ᛁᚠᛏᛁᛦ ᛬ᚢᚢᛁᛏ ᛬ ᚼᛅᚱᚦᛅ ᛬ ᚴᚢᚦᚭᚾ ᛬ ᚦᛁᚴᚾ ᛬

utlaki : risþi : stin : þn- iftiR : uuit : harþa : kuþon : þikn :

Utlage reste denna sten efter Öjvind, en mycket god tägn.


Runstenen står rest nära kyrkoruinen på Ballstorps ödekyrkogård. Fram till 1900 låg den som bro över bäcken ett fyrtiotal meter söderut. På baksidan finns en sentida ristning, se länken "Foto 2010" nedan!

Foto © Christer Hamp 2013-06-08