Vs 14

Västmanland: Björksta kyrka


guþ ÷÷ sig=ne ÷÷ iþær ÷÷ mæstær ÷÷ ruþinger ÷: ok ÷ bo ÷ fris ÷÷ o ÷ alfa ÷

Gud signe eder, mäster Röding och Bo Fris. O Alfa.


Kyrkdörren från 1300- till 1400-talet finns numera på Historiska museet i Stockholm. Inskriften finns på det horisontala bandet ovanför och till vänster om nyckelhålet. Bandet syns i förstoring och delat i två rader längst ned på bilden. De avslutande orden O Alfa placerades normalt i omvänd ordning: Alfa Omega. Det är första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet, och betecknar i den kristna symboliken Gud eller Kristus.

Foto © Christer Hamp 2004-01-04

Tillbaka till listan