Tu FV 1970;247

Turkiet: Hagia Sohpia, Istanbul


alftan ...

Halvdan ...


Ristningen finns i Hagia Sophia i Istanbul, mitt på marmorbalustraden på södra läktaren. Den upptäcktes 1964 av Alfred Westholm. Vid mitt besök var ristningen täckt av en plastskiva med en förklarande skylt. De två första tecknen var inte ifyllda, och den synliga delen av ristningen börjar med runan f. Fortsättningen av inskriften har inte kunnat uttydas, och det är möjligt att den är en nonsensniskrift med runliknande tecken, utförd av en halvt skrivkunnig nordman.

Tu FV 1970;247

Foto © Christer Hamp 2004-04-16

Tillbaka till listan