G 85

Gotland: Fride, Lojsta socken


e e=li l

-


Brakteaten finns nu på Historiska museet i Stockholm. Inskriften är likalydande med G 89, G 143, G 251 och G 287.

Foto © Christer Hamp 2006-01-27