U 225

Uppland: Bällsta, Vallentuna socken


... uk * arkil * uk * kui * þiR * kariþu * iar * þikstaþ ... ...unu * iki mirki * maiRi * uirþa * þan * ulfs * suniR * iftiR * kir... ...iR * suinaR * at * sin * faþur

[Ulfkel] och Arnkel och Gye de gjorde här tingsplats ...
Ej skall en minnesvård / bliva större / än den Ulfs söner / gjorde efter honom / raska(?) svenner / efter sin fader


Stenen står tillsammans med U 226 vid Arkils tingstad vid Vallentunasjöns östra strand ett par kilometer VSV om Vallentuna kyrka. Intill stenarna finns en fyrkantig stenkrets, som troligen varit tingsplatsens centrum. Stenarnas text har ett ovanligt innehåll och har varit svåra att tolka. Det rör sig om en enda text, som börjar på U 225 och slutar på U 226.

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan