Gs 2

Gästrikland: Österfärnebo kyrka


[ily]iki : ok : f[uluiki × ok : þurkair ... ...- × sin × snilan] : kuþ ilubi on(t)[a]

Helge och Folke och Torger [reste stenen efter ... fader] + sin + i + (vi) Gud hjälpe anden


Det som återstår av stenen står i vapenhuset, klamrat till en träplatta med en förstoring av den teckning som Ulf Christofferson gjorde år 1690. Den satt inmurad i kyrkan men försvann när den revs och återfanns 1974 av Arne Östnäs, som även står för översättningen ovan.
Stenen visar stora likheter med den i Årsunda (Gs 9 ) och den numera förstörda stenen i Ockelbo (Gs 19)

Foto © Christer Hamp 2005-06-26