U 163

Uppland: Såsta, Täby socken


k=lamal as=auk=a n=sa=u=kain=fa auk + farulfr + litu + rista × ili tfs=l'fR + þuri + R=ufa=kþ=au=mr=a s=lin × auk × kamal × iftiR × fusra sin f-str × iaRk

Gammal och Sven och Farulv lät rista hällen efter Tore, sin fader, och Gammal efter sin fosterfader. -fast högg


Hällen finns några meter norr om Frestavägen (265) 1,5 km väster om Bergtorpsvägen. Ristningen innehåller en del ovanliga runformer och svårförklarliga tecken, vilket tyder på att den utförts av en ovan ristare.

Ristare: -fast (S)

Foto © Christer Hamp 2003-03-23

Tillbaka till listan