U 645

Uppland: Lundby, Yttergrans socken


usnikin ' lit rita stin þino ' ata bruþr sino ' osua- ... ... hiilbi ont þiRa

Osniken lät resa denna sten efter sina bröder Asvar ... hjälpe deras ande


Runstenen står 5 m norr om landsvägen

Ristare: Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2009-04-04