U 937

Uppland: Funbo


× þiak(n) × auk × kunar × raistu × stana × aftiR × uaþr × bruþur sin ×

Tägn och Gunnar reste stenarna efter Väder, sin broder


Stenen står nu i Universitetsparken i Uppsala. Den hittades 1875 mellan S:t Persgatan och Klostergatan i väggen till ett franciskanerkloster. Formuleringen "reste stenarna" visar att den ingått i ett runstensmonument bestående av flera stenar. Att monumentet funnits i Funbo vet vi eftersom U 991 med likalydande text står kvar där. Där finns också U 990 som bröderna Väder, Tägn och Gunnar låtit resa till minne av sin far Hörse. U 999, också i Funbo, är rest av Hörse och hans bror Kättil till minne av deras far Tägn.
Ornamentet mitt på ristningsytan är en s.k. trikvetra, tolkad som en treenighetssymbol

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan