Senast publicerade eller ändrade sidor


Vill du veta när nya runinskrifter publiceras här? Använd en bevakningstjänst som t.ex. WatchThatPage och registrera denna sida där.


2016 oktober 16

DK MJy 70 Gylling-sten
DK NJy 8 Øster Brønderslev-karmsten
DK NJy 10 Mosbjerg-kalkristning
DK NJy 13 Jetsmark-sten

2016 oktober 8

DK MJy 57 Borup-sten
DK MJy 59 Randers-sten 1
DK MJy 65 Virring-sten
DK MJy 66 Øster Alling-sten

2016 oktober 2

Ån Häggvik
DK Bh 61 Bornholm-amulet
DK Fyn 25 Nørre Nærå-sten
DK Fyn 41 Bregninge-sten
DK Mjy 49 Glenstrup-sten 2


Nyheter 2016