Sidor publicerade eller ändrade 2022


Vill du veta när nya runinskrifter publiceras här? Använd en bevakningstjänst som t.ex. WatchThatPage och registrera denna sida där.


2022 december 19

U FV 1969;210 Veddesta, Järfälla
Öl SAS 1989;43 Södra Kvinneby, Stenåsa

2022 december 9

G 10 Vamlingbo
G 390 Tyrvalds, Klinte

2022 december 5

G 225 Svenskens, Endre
U AST1;150 Ulvsunda, Bromma

2022 september 17

U Stora Malmgatan, Sigtuna
U UM 04375 S:t Olofsgatan, Uppsala

2022 september 11

U UR4;4 kv. Näktergalen, Uppsala
U UM43462 Vittinge

2022 september 10

U KVHAAÅ2008;214 Gamla Uppsala kyrka
U L1887 Okänd ort

2022 september 7

U FV1979;249 Okänd ort
U FV1993;234 Dragby, Skuttunge

2022 september 4

U FV1977;162B S:t Ilians kyrka, Enköping
U FV1979;246 kv. Näktergalen, Uppsala

2022 september 3

U FV1975;171A kv. Rådhuset 8, Uppsala

2022 augusti 29

U ATA322-1391-2009 Mälby, Tillinge
U ATA322-4035-2010 Fyristorg, Uppsala
U ATA351-1796-2014

2022 augusti 26

U AST1;179 Vassunda prästgård
U AST1;183 Vassunda prästgård
U DLM;70 Vassunda prästgård

2022 augusti 20

Sö 296 Skälby, Grödinge
Vg 51 Husaby kyrkogård


Nyheter 2021