Senast publicerade eller ändrade sidor


Vill du veta när nya runinskrifter publiceras här? Använd en bevakningstjänst som t.ex. WatchThatPage och registrera denna sida där.


2018 november 20

U Kanaan, Stockholm
U Sandvik, Järfälla (RAÄ 36)
U Kapellvägen, Sollentuna
U Vaxholms kyrkogård

2018 november 18

Vr Kila kyrkogård
Vr Nysäter, Säffle

2018 november 17

Vg 30 Järpås kyrka
Vg 162 Bengtsgården, Rävicke, Möne
Vg 168 Hökerum, Södra Ving

2018 november 14

U Åkeshov
U FV 1977;162A Runby, Ed

2018 november 12

U 621 Härnevi, Bro
U 623 Jursta, Bro
U 624 Ullvi (Toresta), Bro

2018 november 11

U 505 Kårsta kyrka
U 507 Broby, Kårsta
U 617 Bro kyrka
U 620 Finnsta, Bro

2018 november 10

U 502 Ingelsta, Närtuna
U 503 Malmby, Närtuna
U 504 Ubby, Närtuna

2018 november 9

U 337 Granby, Orkesta
U 340 Orkesta
U 342 Söderby, Orkesta

2018 november 8

U 58 Riksby, Bromma
U 59 Riksby, Bromma
U 78 Råsta, Spånga

2018 november 7

Sö Fullersta, Huddinge
Sö Kalvövägen, Nynäshamn
Fåfängan, Stockholm (RAÄ 156)

2018 november 5

Sö 366 Yttervalla, Frustuna
Sö ATA 6294/59 Rällinge, Helgarö
Sö ATA 6491/60 Rällinge, Helgarö
Sö FV 1993;229 Årby, Kloster

2018 november 4

Sö 300 Glömsta, Huddinge
Sö 321 Kråktorp, Fogdö
Sö 322 Stora Väsby, Fogdö
Sö 324 Åsby, Helgarö

2018 november 3

Sö 173 Tystberga
Sö 374 Tystberga
Sö 255 Vidby, Ösmo
Sö 299 Huddinge kyrka

2018 november 2

Sö 102 Vävle, Jäder
Sö 104 Berga, Kjula
Sö 116 Sundby kyrka
Sö 172 Tystberga kyrka

2018 november 1

Sö 10 Frustuna kyrka
Sö 16 Kattnäs kyrkogård
Sö 47 Vålsta, Nykyrka

2018 oktober 31

Sö 3 Vänga, Björnlunda
Sö 7 Öja, Björnlunda
Sö 8 Nybble, Dillnäs
Sö 9 Lifsinge, Dillnäs

2018 oktober 30

Sm 47 Håringe, Bolmsö
Sm 56 Rydaholms kyrka
Sm 58 Rydaholms kyrka
Sm 69 Fröderyds kyrkogård
Sm 147 Västra Eds ödekyrka

2018 oktober 29

Sk Konga (RAÄ 24)
Sk Osby (RAÄ 4)
Sm 17 Kråketorp, Asa
Sm 43 Södra Ljunga kyrka

2018 oktober 27

G 351 Visby
Ög 13 Konungsunds kyrka
Ög 14 Konungsunds kyrka
Ög 22 Odenstomta, Kuddby
Ög 100 Ringarums kyrka
Ög 160 Kimstads kyrka

2018 oktober 24

G 394 Ekeby kyrka
G Follingbo (RAÄ 57)

2018 oktober 18

G 312 Halls kyrka
G 313 Halls kyrka
G 314 Halls kyrka
G 326 Valla, Rute

2018 oktober 17

G 305 Hangvars kyrka
G 306 Hangvars kyrka
G 307 Hangvars kyrka
G 308 Hangvars kyrka

2018 oktober 8

G 247 Hejnums kyrka

2018 oktober 7

G 238 Källunge kyrka
G 241 Hejnums kyrka

2018 oktober 6

G 231 Vallstena kyrka
G 232 Vallstena kyrka
G 234 Vallstena kyrka
G 236 Vallstena kyrka

2018 oktober 3

G 218 Follingbo kyrka
G 223 Endre kyrka

2018 september 26

G 33 Näs kyrka
G 34 Näs kyrka
G 363 Näs kyrka

2018 september 21

G 1 Sundre kyrka
G 28 Fide kyrka
G 31 Fide kyrka

2018 september 18

DK Sk 111 Stoby-kalkristning 1
DK Sk 112 Stoby-kalkristning 2
DK Sk 113 Stoby-kalkristning 3
DK Sk 114 Stoby-kalkristning 4
DK Sk 115 Stoby-kalkristning 5
DK Sk 116 Stoby-kalkristning 6
DK Sk 117 Stoby-kalkristning 7
DK Sk 118 Stoby-kalkristning 8
DK Sk 119 Stoby-kalkristning 9
DK Sk 121 Stoby-kalkristning 11
DK Sk 122 Stoby-kalkristning 12

2018 september 15

DK Sk 94 Tullstorp
DR BR 58 Lynge-Gyde

2018 september 14

DK Hal 5 Vapnö
DK Sj 10 Æbelholt-benamulet

2018 augusti 25

Sö 91 Tidö, Hammarby


Nyheter 2017